Nabór na stanowiska w GOPS

- Informacja o wynikach naboru - Pracownik socjalny
- Nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
- Informacja o wynikach naboru - Pracownik socjalny

- Nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
- Informacja o wynikach naboru - Asystent rodziny
- Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
- Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych
- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych
- Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych

- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych
- Informacja o wynikach naboru - Asystent rodziny
- Informacja o wynikach naboru - Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor do spraw świadczeń rodzinych i funduszeu alimentacyjnego
- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- Informacja o nierozstrzygnięciu naboru - Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor do spraw świadczeń rodzinych i funduszeu alimentacyjnego
- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- Informacja o wynikach naboru - Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych
- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych
- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych
- Informacja o wynikach naboru - Asystent rodziny

- Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny