KOMISARIAT POLICJI W SKÓRCU
ul. Siedlecka 5
08-114 Skórzec
tel. (25) 643-28-40

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Przychodnia Rodzinna w Wiśniewie Grabek i Grabek s.c.
ul. Sanitariuszek 1
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-71-61

GKRPA w Wiśniewie
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-73-13 wew.110
 
Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-73-13 wew.121

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
ul. Sanitariuszek 1
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-73-21, 605-598-410

APTEKA W WIŚNIEWIE
ul. Sanitariuszek 1
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-73-31

 
SĄD REJONOWY W SIEDLACH  
III  WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH 
ul. Kazimierzowska 31a
08-110 Siedlce
tel. (25) 640-07-01

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEDLACH  
ul. Piłsudskiego 40 
08-110 Siedlce
tel. tel. (25) 644-81-72

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SIEDLCACH 
ul. Prusa 18
08-110 Siedlce 
tel. (25) 794-31-97

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEDLACH 
ul. Pułaskiego 19/21
08-110 Siedlce
tel. (25) 794-32-87

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 23
08-110 Siedlce
tel. (25) 632-26-25 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STOKU LACKIM 
ul. Pałacowa 1
08-110 Siedlce 
tel. (25) 633-08-60

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ
ODDZIAŁ W DELEGATURZE PLACÓWCE ZAMIEJSCOWEJ W SIEDLACH
ul. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce
tel. (25) 755-84-41, (25) 755-84-38

MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SIEDLCACH  
ul. Piłsudskiego 4
08-110 Siedlce
tel. (25) 785-12-00
 
PORADNIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU 
ul. Czerwonego Krzyża 41
08-110 Siedlce
tel. (25) 631-08-67

PORADNIA POWRÓT  Z  „U”
ul. Kilińskiego 40
08-110 Siedlce
tel. (25) 633-31-81
 
 
CARITAS DIECEZJI SIEDLCEKIEJ 
CENTRUM CHARYTATYWNO-DUSZPASTERSKIE 
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel. (25) 640-71-30
 
 
STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ  
REHABILITACJI I REESOCJALIZACJI 
im. H. CH. Kofoeda w Siedlcach
ul.  Monte Cassino 70
tel. (25) 644-04-00
ul.  Świętojańska 4
tel. (25) 644-41-90
08-110 Siedlce

KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH 
ul.  Starzyńskiego 4
08-110 Siedlce


Schronisko dla osób bezdomnych
ul. Południowa 1 
08-110 Siedlce
tel. (25) 631-33-14, 660-323-494

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA"
Infolinia  800-120-002
ul. Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

TELEFON ZAUFANIA
ul. Raszyńska 8/10
02-019 Warszawa
tel.  22-19-288

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA 
tel. (22) 583-66-00

SPECJALISTYCZNA PORADNIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
tel. (22)  845-12-12

CENTRUM PRAW KOBIET
ul. Wilcza 60/19
00-679 Warszawa
tel. 509-790-232
Pomoc  dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją; porady prawne i psychologiczne.

 
FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁE
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (22) 616-16-69
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych
www.fdn.pl
 
 
 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
tel. 987 - bezpłatna całodobowa linia telefoniczna
Informacje na temat placówek pomocowych dla bezdomnych

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
Tel. (22) 250-63-25