KOMISARIAT POLICJI W SKÓRCU
ul. Siedlecka 5
08-114 Skórzec
tel. (25) 643-28-40

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Przychodnia Lekarska w Wiśniewie
ul. Sanitariuszek 1
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-71-61

ZAKŁAD OPIEKI  ZDROWOTNEJ W WIŚNIEWIE 
ul. Sanitariuszek 1
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-73-21

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
ul. Sanitariuszek 1
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-73-21

APTEKA W WIŚNIEWIE
ul. Sanitariuszek 1
08-112 Wiśniew
tel. (25) 641-73-31

 
SĄD REJONOWY W SIEDLACH  
III  WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH 
ul. Berka Joselewicza 3
08-110 Siedlce
tel. (25) 633-10-47

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEDLACH  
ul. Piłsudskiego 40 
08-110 Siedlce
tel. tel. (25) 644-81-72

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SIEDLCACH 
ul. Sienkiewicza 32
08-110 Siedlce 
tel. (25) 633-15-21

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEDLACH 
ul. Pułaskiego 19/21
08-11 Siedlce
tel. (25) 633-57-47; 644-61-22;  632-76-15

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach
ul. Sienkiewicza 20 
08-110 Siedlce
tel. (25) 632-26-25 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STOKU LACKIM 
ul. Pałacowa 1
08-110 Siedlce 
tel. (25) 633-08-60

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ  POLITYKI  SPOŁECZNEJ
ODDZIAŁ W DELEGATURZE PLACÓWCE ZAMIEJSCOWEJ W SIEDLACH
ul. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce
tel. (25) 644-71-75

MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SIEDLCACH  
ul. Piłsudskiego 4
08-110 Siedlce
tel. (25) 644-83-78

REGIONALNY OŚRODEK EFS W SIEDLCACH 
ul. Chopina 10
08-110  Siedlce 
tel. (25) 633-01-39

PORADNIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU 
ul. Czerwonego Krzyża 41
08-110 Siedlce
tel. (25) 631-08-67

PORADNIA POWRÓT  Z  „U”
ul. Kilińskiego 40
08-110 Siedlce
tel. (25) 633-31-81
 
 
CARITAS DIECEZJI SIEDLCEKIEJ 
CENTRUM CHARYTATYWNO-DUSZPASTERSKIE 
ul. Bpa Świrskiego  57
08-110 Siedlce
tel. (25) 631-09-55
 
 
STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ  
REHABILITACJI I REESOCJALIZACJI 
im. H. CH. Kofoeda w Siedlcach
ul.  Podmiejska 3 
tel. (25) 643-51-07
ul.  Świętojańska 4
tel. (25) 644-41-90
08-110 Siedlce

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLACH 
ul.  3-go Maja 28
08-110 Siedlce
tel. (25) 632-21-78

Noclegowania  PKPS 
ul. Południowa 1 
08-110 Siedlce
tel. (25) 63-243-33

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA"
Infolinia  801 12 00 02
Sekretariat  tel.  (22) 666-10-36; fax (22) 666-10-35
ul. Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
www.niebieskalinia.info 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
tel.  116 111
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 20.00
www.116111.pl

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA 
tel. 800 12 12 12
www.brpd.gov.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 20.00 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
tel. (22)  845-12-12 lub Tel. 667 833 400

CENTRUM PRAW KOBIET
ul. Wilcza 60/19
00-679 Warszawa
tel. (22) 652-01-17
tel.  ( 22) 622-25-17
Pomoc  dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją; porady prawne i psychologiczne.

 
FUNDACJA  DZIECI NICZYJE
PRASKIE CENTRUM DZIECKA I RODZINY  
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (22) 616-16-69
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych
www.fdn.pl
 

 
CENTRUM POMOCY DZIECIOM  
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel. (22) 826-14-34, 826-88-62
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla dzieci – ofiar przestępstw
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
tel. 987 - bezpłatna całodobowa linia telefoniczna
Informacje na temat placówek pomocowych dla bezdomnych

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Szańcowa 25
01-458 Warszawa
Tel. (22) 532-03-25