Kierownik - Anetta Roszkowska
Główny księgowy - Alicja Jurzyk
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i FA - Anna Jaskółka - Żurawska
Inpsektor ds. świadczeń wychowawczych - Marta Koziestańska
 
Pracownicy socjalni:
Specjalista pracy socjalnej - Monika Jurzyk - Rejon I
Specjalista pracy socjalnej - Ewa Jedlińska - Rejon II
Starszy pracownik socjalny - Monika Jankowska - Rejon III
 
Aby sprawdzić kto jest twoim pracownikiem socjalnym kliknij tutaj ->
Rejony
 
Asystent rodziny:
Joanna Mudant
 
Terapeuci  do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych /umowa-zlecenie/:
Monika Lech
Daria Kępińska - Harasimowicz
Edyta Biernacka
Wioletta Kaczoch
           
Opiekun/ki domowy/e /umowa-zlecenie/:
Barbara Paw
Wiesława Kędzierska
Bożena Sobiczewska
Andrzej Młynarczyk

Informatyk /umowa-zlecenie/:
Marcin Markiewicz