W okresie od 1 marca 2017 roku  do 31 października 2018 r. realizowany był projekt pn. „Aktywność i współpraca popłaca”, mający na  celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Z terenu gminy Wiśniew wsparciem w ramach projektu objęto 6 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Liderem było  Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesk, zaś partnerami: Ośrodki Pomocy Społecznej w: Wiśniewie,  Kotuniu,  Siedlcach,  Domanicach,  Wodyniach i   Zbuczyn, ponadto  Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach i  Centrum Rozwoju ORTUS Elżbieta Roszczak.

 

Całkowita wartość projektu: 927 150,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 741 720,00 PLN