Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2014 roku"

Więcej informacji na stronie bip.wisniew.ops.pl

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2013 roku"

Więcej informacji na stronie bip.wisniew.ops.pl

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu