MAJĄC NA UWADZE DOBRO MIESZKAŃCÓW
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIEWIE
DODATKOWO ORGANIZUJE


AKCJĘ „ŚWIĄTECZNA PACZKA”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie w ramach pomocy dla najuboższych mieszkańców Gminy Wiśniew z okazji Świąt Bożego Narodzenia corocznie organizuje Akcję  pn. „Świąteczna Paczka” zwracając się do lokalnej społeczności, przedsiębiorców oraz właścicieli  sklepów  z prośbą o włączenie się do ww. akcji.  Uśmiech i radość dziecięcych serc to najlepsze podziękowanie dla ludzi dobrej woli, dzięki którym najmłodsi z gminy Wiśniew otrzymują paczki Bożonarodzeniowe.
 
Tak niewiele czasem trzeba, by odmienić czyjeś święta….
 

ZABAWĘ CHOINKOWĄ
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie  wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w okresie ferii zimowych organizuje zabawę choinkową dla 100 dzieci z terenu Gminy Wiśniew. Zabawa w całości finansowana jest  ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na wcześniej poczynione starania co roku na zabawę przybywa Święty Mikołaj, ponadto organizowane są gry i zabawy dla najmłodszych, a także wspólny poczęstunek dla dzieci i ich rodziców. 
 
Radość dziecka jest jak kwiat,
Który kwitnie nocą, a pachnie za dnia.
Radość dziecka jest potrzebą
i siłą wzrastania.
Dziecko żywi się tym z czego się cieszy!