Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze oferty
Załącznik:
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2019 roku
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Załącznik:
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Rozpoznanie cenowe "Dożywianie uczniów w szkole na terenie gminy Wiśniew w 2019 roku"
Załączniki:
Rozpoznanie cenowe
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Załącznik:
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Ogłoszenie na realizację zamówienia publicznego poniżej 30000 euro netto w zakresie prowadzenia Lokalnego Klubu Seniora w ramach projektu "Dobra pora na aktywnego seniora"
Załączniki:
Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
 
Rozpoznanie cenowe "Dożywianie uczniów w szkole na terenie gminy Wiśniew w 2018 roku"
Załączniki:
Rozpoznanie cenowe
 
Rozpoznanie cenowe "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Wiśniew w 2017 roku"
Załączniki:
Rozpoznanie cenowe
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Zapytanie ofertowe "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Wiśniew w 2016 roku"
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Zapytanie ofertowe "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Wiśniew w 2015 roku"
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2014 roku"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2014 roku"

Więcej informacji na stronie bip.wisniew.ops.pl

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2014 roku"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2014 roku"

Więcej informacji na stronie bip.wisniew.ops.pl

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Przetarg nieograniczony na zadanie "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2013 roku"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Wiśniew w 2013 roku"

Więcej informacji na stronie bip.wisniew.ops.pl

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu