Kierownik - Anetta Roszkowska
Główny księgowy - Alicja Jurzyk
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i FA - Anna Jaskółka - Żurawska , zastępstwo - Renata Selwiak
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i FA - Marta Koziestańska
 
Pracownicy socjalni:
Specjalista pracy socjalnej - Monika Jurzyk - Rejon I
Pracownik socjalny - Paulina Potera - Rejon II
Pracownik socjalny - Agata Jarocka - Rejon III
 
Aby sprawdzić kto jest twoim pracownikiem socjalnym kliknij tutaj ->
Rejony
 
Asystent rodziny:
Joanna Mudant

Terapeuci  do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych /umowa-zlecenie/:
Daria Kępińska - Harasimowicz
Edyta Biernacka
Izabella Lewczuk
Klaudyna Kłosek
         
Opiekun/ki domowy/e /umowa-zlecenie/:
Krystyna Radomyska
Anna Młynarczyk

Informatyk /umowa-zlecenie/:
Marcin Markiewicz

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością /umowa-zlecenie/:
Stanisław Danielewicz
Elżbieta Ługowska
Jan Gałach
Aleksandra Golec
Paweł Knap
Łukasz Marczak
Magdalena Świderska
Ewa Buczek

Opieka wytchnieniowa /umowa-zlecenie/:
Renata Moskwiak
Elżbieta Ługowska
Klaudyna Kłosek
Magdalena Boboń
Paweł Lewczuk
Agnieszka Wereda
Barbara Cabaj