Informujemy, że w dniu 21.12. 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687) wprowadzono możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za gaz.
Warunkiem do uzyskania refundacji jest:
-złożenie wniosku o refundację podatku VAT wraz z załącznikami,
-spełnienie kryterium dochodowego,
• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 1500 zł/ os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
- od 1 stycznia do 31 lipca danego roku- uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
- od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku- uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022r.
- wpis źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB): korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Głównym źródłem ogrzewania musi być gaz ziemny.
-fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo w okresie od 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do dnia 29 lutego 2024 r.
Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka (8.00- 16.00) .

WNIOSEK