W okresie od 1 lipca 2017  r. do 31 grudnia 2018 roku realizowany był projekt    pn. „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób mieszkających na terenie gminy Wiśniew oraz gmin partnerskich.

Liderem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu, partnerami są: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w: Wiśniewie, Siedlcach, Skórcu, Wodyniach, Mokobodach, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach oraz CARITAS Diecezji Siedleckiej – Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

Z terenu Gminy Wiśniew wsparciem objętych zostało

  • 6 osób bezrobotnych poprzez skierowanie ich do Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, gdzie uzyskają pomoc w powrocie na otwarty rynek pracy, przygotowanie do samodzielnej aktywności na rynku pracy oraz teoretyczną i praktyczną naukę zwodu,
  • oraz 6 rodzin borykających się z problemami wychowawczo-wychowawczymi.

Całkowita wartość projektu: 1 165 144,74 PLN  

Wkład funduszy europejskich: 932 115,79 PLN