W związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wiśniew Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie prosi aby osoby samotne oraz osoby niemogące liczyć na pomoc członków rodziny, sąsiadów, znajomych wymagające wsparcia w związku z pandemią koronawirusa nawiązały kontakt telefoniczny pod nr tel. 25 641 73 13 wew. 120 lub 733 759 538 z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie w godzinach od 7.30 do 19.00.
         Istnieje również możliwości uzyskania wsparcia w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. W celu umówienia wizyty również prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Po rozeznaniu konkretnych potrzeb będzie udzielana pomoc adekwatna do indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. .