Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że do lipca br. rozpoczęła działalności grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Grupa wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie to regularne spotkania tych osób. Celem tych spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń.
Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie.
Spotkania odbywać się będą cyklicznie, dwa razy w miesiącu po 3 godziny w siedzibie Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wiśniewie ul. Siedlecka 20.
Grupami wsparcia kierować będzie specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pan Andrzej Jóźwiak.